Kontingent

2021 kr. 450,- årligt.

Konto nr.: 0759 7595661699

Når der er betalt kontingent kan man deltage i alle aktiviteter.