Generalforsamling

Tirsdag den 21. marts 2022 kl. 11.30 i Krolfen.

Dagsorden jf. vedtægter.