Generalforsamling

7. juni 2021 kl. 11.30 i Krolfen.

Dagsorden jf. vedtægter.