Generalforsamling

7. september 2020 kl. 11.30 i Krolfen.

Dagsorden jf. vedtægter.